Litteraturtips
Författare: Holmstedt, Stig (f. 1942). Stockholms stadsbibliotek

Ett halvsekel i Stockholmstrafiken : politik, planering och utbyggnader / Stig Holmstedt

Ett halvsekel i Stockholmstrafiken är en uttömmande beskrivning av trafikplaneringen i huvudstaden från 1950-talet fram till idag. Boken kan användas som uppslagsverk och innehållsförteckningen leder till rätt fråga eller tidsperiod. Läs till exempel om högertrafikomläggningen eller turerna kring byggandet av Norra länken. Boken avslutas med ett register över planer, överenskommelser och beslut. 424 sidor.

Uppdaterad