Foto

Brommas polis- och brandstation 1919

Brommas kombinerade polis- och brandstation. Fotografiet är från 1919. Byggnaden fungerar idag som ett flerbostadshus.