Foto

Brunkebergstorg 1917

Brunkebergstorg i gamla Klara. Huset i förgrunden är försäkringsbolaget Viktorias hus.