Text
Författare: Björn Cederberg. Stockholms stadsarkiv

Originella Stockholmstyper - "Tidnings-Boye" 1892

"Originalens tid är förbi", säger man, men detta är åtminstone ännu icke sant. Vi se dagligen omkring oss en skara typer, som bära "originalets" prägel och sem genom sin egendomlighet falla främlingen i ögonen, ja, som sin originalitet ge en viss färg åt hufvudstaden. Om nu dessa äro representanter för en bortdöende generation och i sig bibehållit en del af dess ursprungliga, men i allmänhet genom stigande bildning bortarbetade egendomlighet, så förtjena de, att deras minne bevaras, så mycket mer mera, som de ju äro bidrag till sin tids kulturhistoria".

Med de orden presenterar ”Utgifvaren” 1892 sin serie om Stockholmsoriginal.

Häftet till höger, del 5 i nämnda serie, handlar om originalet ”Tidnings-Boye” alias Johan Boye, som arbetade som tidningsförsäljare i det sena 1800-talets Stockholm.

16 sidor kulturhistoria om en bortglömd Stockholmsprofil.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad