Text
Författare: Carlström, Anna (1780-1850). Stadsmuseet i Stockholm

En modig qvinnas händelserika lefnad : antecknad af henne sjelf / Anna Carlström

Anna Carlström berättar här om sitt liv. Hon föddes år 1780 i Ångermanland. Efter att ha utackorderats till olika bönder i hemtrakten tog hon sig som 17-åring till Stockholm. Hon var gift fyra gånger och uppger sig ha fött 22 barn varav endast två nådde vuxen ålder. Boken gavs ut år 1841.

Det skannade bokexemplaret har tillhört författaren Per Anders Fogelström. Han har också publicerat sidorna 53-65 i boken "Okänt Stockholm", som kom ut 1967. Utdraget handlar om hennes liv som värdshusvärdinna, och hur hon så småningom kom att förestå värdshuset London. Det låg i Gamla Stan, först på Skeppsbron 22 och flyttade senare till Kråkgränd 2.

London var en av två officiellt tillåtna bordeller. Läs mer om det i böckerna:

  •  "Offentliga kvinnor : prostitution i Sverige 1812-1918" av Yvonne Svanström, 2006, sidorna 45-55.
  • "Den sköna synderskan : sekelskiftets Stockholm : betraktelser från undersidan" av Rebecka Lennartsson, 2007, sidorna 114-132.


I Fogelströms exemplar finns även ett dokument med avskrifter från:

  • Polisens diarium 28/2 och 9/8 1839
  • Stockholms dagblad 12/8 1839
  • Dopbok för Nikolai 15/1 1813
  • Kyrkboken för Enskede församling
  • Mantalslängden förs Stadens Inre och Östra Delar 1840

Dokumentet finns med längst bak i den skannade boken, och av mantalslängden framkommer att värdshuset hade tolv kvinnliga anställda och en "gosse".

London skildras även i inledningen till följetongsromanen "Samvetet eller Stockholms mysterier" av Carl Fredrik Ridderstad från 1851. Här berättar han om det "ryktbara kaffehuset London, beläget ungefärligen i midten av Skeppar Carls gränd, en af dessa lika smutsiga, som trånga och vanfräjdade gränder, hvilka gå emellan Österlånggatan och Skeppsbron. Utanför kaffehuset hängde en skylt bestående af en stor grön krans, förfärdigad av jern bleck och i hvars midt en lykta satt."

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad