Foto
Fotograf: Goliath, Sven (1918-1989). Spårvägsmuseet

M/S Örnen avgår från Skeppsbron

Uppdaterad