Foto
Fotograf: Okänd. Spårvägsmuseet

Skolbespisningens centralkök vid Hammarby fabriksväg 41 A

Uppdaterad