Foto
Fotograf: Okänd. Spårvägsmuseet

Skolbespisningen vid Eriksdals folkskola

Uppdaterad