Foto
Fotograf: Okänd. Spårvägsmuseet

Skanstullbrons invigning av Borgarrådet Berglund.

Snöravklippare Carl-Albert Andersson (stadsfullmäktiges ordförande). Medaljutdelning av Överståthållare Torsten Notin.

Uppdaterad