Stadsgårdshissen
Foto
Fotograf: Per Lindroos. Spårvägsmuseet

Stadsgårdshissen

Hissen är en numera nedlagd personhiss från 1907. Hissen gick mellan Stadsgården och Katarinavägens övre del. Hissen kom till på initiativ av grosshandlaren E.W. Djurling. Från år 1983 har hissens övre byggnadsdel använts som atelje.  


Uppdaterad