Blå emaljerad skylt med vit text
Text
Författare: Lotta von Liewen Wistrand, Samfundet S:t Erik. Samfundet S:t Erik

Stadsgårdshissen, Katarinavägen, Södermalm

(texten kommer från en skylt som finns uppsatt på grinden till Stadsgårdshissen, Katarinavägen, Södermalm)STADSGÅRDSHISSEN

byggdes 1907 för att de hamn- och varvs-
arbetare som bodde ovanför berget lättare
skulle kunna ta sig ner till sina arbetsplatser
i Stadsgården. Grosshandlaren och filantropen
Erik Wilhelm Djurling initierade och bekostade
hissen, Graham Brothers stod för konstruk-
tionen. Hissen hade två hisskorgar med plats 
för tio personer i varje. Den stängdes tidigt
1970-tal då resenärerna var för få. Efter riv-
ningshot renoverades den övre delen till ateljé
1983 av konstnären och trubaduren Carl Anton.

Dating from 1907, this public lift connected
the docks with the residential neighbourhood
at the top of the cliffs. It was built by philan-
thropist 
Erik Wilhelm Djurling. The two cages
each carried ten people. The lift closed in the
1970s and the upper level was turned into a
studio.

2020


Samfundet S:t Eriks kulturhusskyltar
Sedan 1993 har Samfundet S:t Erik, som ett led i att sprida kännedom om Stockholms bebyggelse, skyltat kulturhistoriskt intressanta byggnader med blå emaljskyltar. På senare år har även historiskt viktiga broar skyltats.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad