Foto
Fotograf: Okänd. Stadsmuseet i Stockholm

Föreningen Skandinavier på fest i Spegelsalen på Grand Hotel vid Södra Blasieholmshamnen 8

Uppdaterad