Foto

Föreningen Skandinavier på fest i Spegelsalen på Grand Hotel vid Södra Blasieholmshamnen 8