Text

"Behagar damen – köpa en hattnålsskyddare?" - artikel Vårt Land 1913

Den 20 januari 1913 började det att säljas hattnålskyddare på Stockholms spårvagnar. Tidningen Vårt land skriver:

"Konduktören i alla uti trafik varande vagnar äro försedda med ett lager af praktiska och trefliga hattnålsskyddare. När en dam med hattspjut träder in i vagnen, uppvaktas hon omedelbart av konduktören, som artigt till henne ställer följande fråga - Behagar damen köpa en hattnålsskydare - pris 5 öre?

Bakom införandet av försäljningen av hattnålsskyddare låg en tidigare presskampanj i syfte att få bukt med de skador vassa hattnålar ansågs åsamka i trängseln på stadens spårvagnar.

 

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

"Ett ögonblick, om vi får be!" - artikel Social Demokraten 1913

"Ett ögonblick, om vi får be!" - artikel Social Demokraten 1913

"Hattnålsskyddets första dag" - artikel Stockholms Dagblad 1913

"Hattnålsskyddets första dag" - artikel Stockholms Dagblad 1913

"Ny fart i striden mot hattspjuten behövlig" - artikel Dagens Nyheter 1913

"Ny fart i striden mot hattspjuten behövlig" - artikel Dagens Nyheter 1913

"Revolveruppträde i spårvagn i går" - artikel Dagens Nyheter 1913

"Revolveruppträde i spårvagn i går" - artikel Dagens Nyheter 1913

"Till hattnålarnas syndaregister" - artikel Svenska Dagbladet 1913

"Till hattnålarnas syndaregister" - artikel Svenska Dagbladet 1913

Spårvagn på Kyrkogårdsvägens hållplats på Enskedebanan år 1910

Spårvagn på Kyrkogårdsvägens hållplats på Enskedebanan år 1910