Text
Författare: Svenska Dagbladet. Stockholms stadsarkiv

"Till hattnålarnas syndaregister" - artikel Svenska Dagbladet 1913

Artikel från Svenska Dagbladet den 13/1 1913. Artikeln berättar om hur en spårvagnskonduktör Carlsson i Stockholm blivit stucken i ögat av en kvinnlig passagerares hattnål.

Vassa hattnålar var uppenbarligen ett problem i dåtidens kollektivtrafik.

 "Våra kvinnor ha alltid skrattat ett ondskefullt skratt, när från manligt håll den stora faran af deras hattnålar gång på gång predikats /.../ Men nu vilja vi säga ifrån, så att det hörs. Våra ögonläkare ha haft tillräckligt att göra med att utplåna följderna af detta slags olyckstillbud, och vi tolerar icke längre, att en daglig ögon- och lifsfara promenerar på våra gator och gör våra spårvagnar osäkra".

En artikel från tidningen Social Demokraten som behandlar samma episod och problematik hittas här.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad