Text

"Till hattnålarnas syndaregister" - artikel Svenska Dagbladet 1913

Artikel från Svenska Dagbladet den 13/1 1913. Artikeln berättar om hur en spårvagnskonduktör Carlsson i Stockholm blivit stucken i ögat av en kvinnlig passagerares hattnål.

Vassa hattnålar var uppenbarligen ett problem i dåtidens kollektivtrafik.

 "Våra kvinnor ha alltid skrattat ett ondskefullt skratt, när från manligt håll den stora faran af deras hattnålar gång på gång predikats /.../ Men nu vilja vi säga ifrån, så att det hörs. Våra ögonläkare ha haft tillräckligt att göra med att utplåna följderna af detta slags olyckstillbud, och vi tolerar icke längre, att en daglig ögon- och lifsfara promenerar på våra gator och gör våra spårvagnar osäkra".

En artikel från tidningen Social Demokraten som behandlar samma episod och problematik hittas här.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

"Behagar damen – köpa en hattnålsskyddare?"  - artikel Vårt Land 1913

"Behagar damen – köpa en hattnålsskyddare?" - artikel Vårt Land 1913

"Ett ögonblick, om vi får be!" - artikel Social Demokraten 1913

"Ett ögonblick, om vi får be!" - artikel Social Demokraten 1913

"Hattnålsskyddets första dag" - artikel Stockholms Dagblad 1913

"Hattnålsskyddets första dag" - artikel Stockholms Dagblad 1913

"Ny fart i striden mot hattspjuten behövlig" - artikel Dagens Nyheter 1913

"Ny fart i striden mot hattspjuten behövlig" - artikel Dagens Nyheter 1913

"Revolveruppträde i spårvagn i går" - artikel Dagens Nyheter 1913

"Revolveruppträde i spårvagn i går" - artikel Dagens Nyheter 1913

Spårvagn på Kyrkogårdsvägens hållplats på Enskedebanan år 1910

Spårvagn på Kyrkogårdsvägens hållplats på Enskedebanan år 1910

Spårvagnskonduktör Max Pannier

Spårvagnskonduktör Max Pannier

”Spårvagnskonduktör misshandlad af passagerare i Sundbyberg” – artikel Stockholms Tidningen 1911

”Spårvagnskonduktör misshandlad af passagerare i Sundbyberg” – artikel Stockholms Tidningen 1911