Film & rörlig bild
Upphov: Elfquist, Mats. Kungliga biblioteket

Bygget av femte höghusskrapan - film 3 i Mats Elfquists samling

Mats Elfquist som är filmens upphovsman har lämnat följande uppgifter om filmen:

I filmen får vi följa arbetet med byggnationen av det 5:e höghuset vid Sergels torg i Stockholm 1960-1961. Huset var den andra "skyskrapan" i Stockholm som byggdes i rekordfart i stål och förspända betongelement.

Först uppfördes det 70 m höga trapphuset (c:a 5 x 12 m) i betong med glidform. I slutet av filmen visas sekvenser från rivningar av gamla Stockholmsbyggnader. 

5:e höghuset är en byggnad i stål och förspända betongelement. Trapphuset med hisschakten är grundlagd strax ovan T-banan. Filmen visar monteringen av lyftoken till glidformen, som gled upp till 70 meters höjd. En byggkran följde med upp.

Gjutningen pågick under tre veckor i november 1960. Det var kallt och tidvis snö. Monteringen av stålet utfördes utan skyddsselar. Man förflyttade sig genom att gå på balkarna.
Samtidigt påbörjades monteringen av bjälklagselementen av betong. AB Samuelsson och Bonnier byggde för systerföretaget Centrumfastigheter.

Filmen är deponerad i Filmarkivet i Grängesberg. Stum film, knappt 27 minuter lång. Svartvit första 12 minuterna, sedan i färg.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad