Foto

Carl Reuterskiöld. Ledamot av stadsfullmäktige 1929-1938

Född i Vaksala, Uppsala län 18710725.

Stadsfullmäktig från 1929 (vald av De borgerliga).

Fotografi med biografi ur: Stockholms stadsfullmäktiges sjuttiofemårsjubileum, 1913-1938, Stockholm 1938, s. 147.