Foto

Karl Wistrand. Ledamot av stadsfullmäktige 1931-1938

Född i Karlskoga 18890409.

Stadsfullmäktig 1931-1938 (vald av De borgerliga).

Död i Stockholm 19741227.*

* Uppgiften om dödsdatum ur Sveriges Dödbok 1901-2009.

Fotografi med biografi ur: Stockholms stadsfullmäktiges sjuttiofemårsjubileum, 1913-1938, Stockholm 1938, s. 156.