Foto

Skeppsbrokajen 1908

Från bilderboken "Stockholm". Bilden är något beskuren. 

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Hamn- och kolarbetare önskar möjligheten att kunna tvätta av sig efter jobbet

Hamn- och kolarbetare önskar möjligheten att kunna tvätta av sig efter jobbet