Foto

Otto Grimlund. Ledamot av stadsfullmäktige 1927-1931

Född i Malmö 18931230.

Stadsfullmäktig 1927-1931 (vald av Kommunisterna).

Journalist, bland annat medarbetare i Tiden, Stormklockan och Zimmervald. Redaktionssekreterare i Folkets Dagblad Politiken. Chef för ryska telegrambyrån Rosta i Stockholm 1919-1920.

Död i Stockholm 19690915.*

* Uppgiften om dödsdatum ur Sveriges Dödbok 1901-2009.

Fotografi med biografi ur: Stockholms stadsfullmäktiges sjuttiofemårsjubileum, 1913-1938, Stockholm 1938, s. 143.