Foto

Riddarholmskyrkan 1908

Bild från fotoboken "Stockholm", utgiven 1908.