Foto

Skeppsbron 1908

Vy över Skeppsbron från fotoboken "Stockholm", utgiven 1908.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Le Pont Naval dans la ville de Stockholm

Le Pont Naval dans la ville de Stockholm