Foto

Greve Reinhold von Rosen. Ledamot av stadsfullmäktige 1910-1913

Född i Nizza i Frankrike 18650913.

Stadsfullmäktig 1910-1913 (vald av Allmänna valmansförbundet).

Överste och chef för Smålands husarregemente 1913-1915. Generallöjtnant 1929. Tjänstgöring i franska armén 1911, kommenderad i spetsen för Svenska officerskommissionen till tyska västfronten 1918.

Död i Stockholm 19460627.*

* Uppgiften om dödsdatum ur Sveriges Dödbok 1901-2009.

Fotografi med biografi ur: Stockholms stadsfullmäktiges sjuttiofemårsjubileum, 1913-1938, Stockholm 1938, s. 73.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Bünsowska huset, interiör

Bünsowska huset, interiör

Bünsowska huset, interiör

Bünsowska huset, interiör

Bünsowska huset, interiör

Bünsowska huset, interiör

Greve Reinhold von Rosens salong. Huset vid Östermalmsgatan 45 byggdes 1884 och revs 1958

Greve Reinhold von Rosens salong. Huset vid Östermalmsgatan 45 byggdes 1884 och revs 1958

Östermalmsgatan 45, interiör.

Östermalmsgatan 45, interiör.