Foto
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Johan Östberg. Ledamot av stadsfullmäktige 1897-1925

Född i Gävle 18550818.

Stadsfullmäktig 1897-1925 (vald av Allmänna valmansförbundet 1911-1919, av De borgerliga 1919-1925). Fullmäktiges vice ordförande 1907-1915, ordförande 1915-1919. 

Kammarrättsråd 1891-1912. Verkställande direktör i Städernas allmänna brandstodsbolag. 1912-1925.

Död i Stockholm 19250908.

Fotografi med biografi ur: Stockholms stadsfullmäktiges sjuttiofemårsjubileum, 1913-1938, Stockholm 1938, s. 16.

Uppdaterad