Foto
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Leonard Magnus Nordenfelt. Ledamot av stadsfullmäktige 1891-1900

Född i Surteby i Älvsborgs län 18270729.

Kapten 1855-1862. Stationschef vid Statens järnvägsbyggnader 1855. Lantmäteridirektör 1881-1895. Stadsfullmäktig 1891-1900.

Död i Stocksund i Stockholms län 19000820.

Fotografi med biografi ur: Minnesskrift vid Stockholms stadsfullmäktiges 50-årsjubileum, 1863-1913, Stockholm 1913, s. 138.

Uppdaterad