Text
Upphov: Okänd. Kungliga biblioteket

Uppfostringssällskapet verkade under upplysningen

Sällskapet instiftades i januari 1779 av bibliotekarien på Kungliga biblioteket Christoffer Gjörwell  i anledning av kronprins Gustaf Adolfs födelse. Till sällskapet anslöt sig en lång rad av lärda medlemmar. Dess valspråk var: ”Aldrig orkeslöst”.

Uppfostringssällskapet kan sägas vara en produkt av sin tid, nämligen  upplysningstiden. Här skulle man publicera och diskutera hela världens vetande. Man ville sprida ett upplysningsideal till fler än den yttersta eliten.

Därför grundade man bland annat  ett bibliotek dit allmänheten var välkommen. Där kunde man ta del av världens vetande i form av böcker i svensk och utländsk historia, uppslagsverk och skolböcker. Man grundade ett förlag där man gav ut tidningar och tidskrifter. Den mest kända är ”halvveckoskriften” ”Upfostrings-sälskapets tidningar” .

I detta tryck hälsas högvälborne herr Jacob von Engeström välkommen som hedersledamot i sällskapet. Han har gått till historien som en av de adelsmän som ingick i sammansvärjningen mot kung Gustav III. För detta dömdes han 1792 till tre års fängelse.

Uppdaterad