Text
Författare: Lindfors, Frida (f.1973). Utbildningsförvaltningen

Stockholmsturista i det förgångna

Under 1800-talet började turismen som begrepp växa fram, och nöjes-resandet ökade i takt med nya kommunikationer som järnväg och ångfartygstrafik, och längre fram även bilen och flyget. Man kan kanske inte tala om turism i egentlig mening förrän vid 1800-talets slut, men redan från 1836 finns en karta över Stockholm, framställd för att vägleda utländska besökare.

Artikeln publicerades i bland annat tidningen Södermalmsnytt i oktober 2012.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad