Text

Stockholmsturista i det förgångna

Under 1800-talet började turismen som begrepp växa fram, och nöjes-resandet ökade i takt med nya kommunikationer som järnväg och ångfartygstrafik, och längre fram även bilen och flyget. Man kan kanske inte tala om turism i egentlig mening förrän vid 1800-talets slut, men redan från 1836 finns en karta över Stockholm, framställd för att vägleda utländska besökare.

Artikeln publicerades i bland annat tidningen Södermalmsnytt i oktober 2012.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

1836 års karta över Stockholm

1836 års karta över Stockholm

Expositions-typer I. En utlänning på Regeringsgatan. Bildskämt i Söndags-Nisse – Illustreradt Veckoblad för Skämt, Humor och Satir, nr 23, den 10 juni 1866

Expositions-typer I. En utlänning på Regeringsgatan. Bildskämt i Söndags-Nisse – Illustreradt Veckoblad för Skämt, Humor och Satir, nr 23, den 10 juni 1866

Expositions-typer II. En av de många missräkningarne. Bildskämt i Söndags-Nisse – Illustreradt Veckoblad för Skämt, Humor och Satir, nr 26, den 27 juni 1866

Expositions-typer II. En av de många missräkningarne. Bildskämt i Söndags-Nisse – Illustreradt Veckoblad för Skämt, Humor och Satir, nr 26, den 27 juni 1866

Expositions-typer III. En omtänksam mor. Bildskämt om Stockholmsutställningen 1866 i Söndags-Nisse – Illustreradt Veckoblad för Skämt, Humor och Satir, nr 31, den 29 juli 1866

Expositions-typer III. En omtänksam mor. Bildskämt om Stockholmsutställningen 1866 i Söndags-Nisse – Illustreradt Veckoblad för Skämt, Humor och Satir, nr 31, den 29 juli 1866

Män vid Nybroplan år 1901.

Män vid Nybroplan år 1901.

Stockholm, Sveriges hufvudstad / med text af Gustaf Upmark

Stockholm, Sveriges hufvudstad / med text af Gustaf Upmark

Stockholmsutställningen 1897. Gamla Stockholm, Norreport

Stockholmsutställningen 1897. Gamla Stockholm, Norreport

”Shopping and Pleasure in Stockholm” – broschyr Stockholms Turisttrafikförbund 1939

”Shopping and Pleasure in Stockholm” – broschyr Stockholms Turisttrafikförbund 1939

”The Gourmet's Guide” – broschyr Stockholms Turisttrafikförbund 1939

”The Gourmet's Guide” – broschyr Stockholms Turisttrafikförbund 1939