Text
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Ivan Aguéli inskriven i Katarina församlings inflyttningslängd 1912

1898 konverterade den svenska konstnären Ivan Aguéli till islam under en vistelse i Paris och antog namnet Abd Al-Hadi Aghili.

Då Aguéli 1911 för en kortare period återvände till Stockholm var religionsbytet uppenbarligen inget som noterades av stadens kyrkliga myndigheter.

Intill ses Aguélis inskrivning i Katarina församlings inflyttningslängd för år 1912.  Aguéli är inskriven under sitt födelsenamn Johan Gustaf Agelii och återfinns på rad 82. I spalten ”kristendomskunskap begrepp” har Aguéli tilldelats betyget "gk" vilket är liktydigt med godkänt. En hint om att Aguéli religionsbyte syns dock i spalten intill där det står att Aguéli inte begått någon nattvardsgång. Som Aguéli adress uppges Fjällgatan 8.

Redan sommaren 1912 lämnade Aguéli Stockholm och återvände till Paris. Dog, vilket är noterat i Katarina församlings inflyttningslängd, gjorde Aguéli den 1/10 1917. Hur och var nämns inte, men kan nämnas här: Aguéli möte sitt öde i Barcelona efter att han blivit påkörd av ett framrusande lokomotiv.

Uppdaterad