Text
Författare: Sahlman, C. J.. Stockholms stadsarkiv

Ansökan om karnevaltåg i Bellmandräkt avslås av polisen – polisrapport 1914

Söndagen den 26 juli planerar några entusiaster ett karnevaltåg i Bellmanstil med musik och teater i Enskede. Här kan ni läsa hur polisen såg på saken:

Torsdagen den 23 juli 1914

Uti bifogade till Öfverståthållareämbetet för polisärenden ingifna ansökning har styrelsen för Enskede folkpark genom sin ordförande Nils Björkman, boende i huset N: 1 vid Solvägen i Enskede, anhållit om tillstånd att söndagen den 26 innevarande juli klockan 3 eftermiddagen få anordna ett mindre karnevaltåg, som skulle utgå från Folkets hus vid Källvägen i Enskede samt därefter passera Krokvägen, Kyrkogårdsvägen, Handelsvägen, Sockenvägen, Enskedevägen, Triangelvägen och Stockholmsvägen fram till folkparken, där tåget skulle upplösas; och skulle i tåget ett 30-tal personer, kostymerade som Bellman och hans samtida, komma att deltaga.

I anledning häraf får vördsamt anföras följande:

Sökanden har uppgifvit, att deltagarne i sagda karnevaltåg skulle utgöras af den folkparken tillhöriga musikkåren samt af några medlemmar af det därstädes uppträdande teatersällskapet, äfvensom af en sångkvartett: och skulle färden göras i för tillfället klädda flakvagnar eller skrindor.

Vidare har sökanden uppgifvit, att syftemålet med karnevaltåget vore att förvärfva ökad publik till Folkparken.

Som klagomål från ett flertal i Enskede boende personer anförts däröfver, att de i Enskede folkpark förekommande tillställningarna voro i hög grad störande, hvilket i nu ifrågavarande fall särskildt skulle beröra den invid Enskede villasamhälle belägna Södra begrafningsplatsen, där begrafningsförrättningar nästan alla söndagar vid ifrågavarande tid äga rum får får undertecknad, då dylik reklam för folkparken tillika synes olämplig, vördsamt afstyrka bifall till ansökningen.

Stockholm som ofvan.
C. J. Sahlberg.

Ansökan avslogs.

Nils Björkmans bostad på Solvägen 1 var i fastigheten Fogden 14. Enskede Folkpark fanns enligt uppgift söder om Svampvägen, mellan Stockholmsvägen och Rörsoppsvägen.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad