Foto
Fotograf: Bladh, Oscar (1895-1973). Spårvägsmuseet

Flygfoto över Slussen under pågående ombyggnadsarbeten åren 1930-1935

Uppdaterad