Text

Det samhällsbevarande arbetaresamfundet - Program 1896

Gillar du allmän och lika rösträtt? I så fall är Det samhällsbevarande arbetaresamfundet ingenting för dig. Läs samfundets program från 1896 intill.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Det samhällsbevarande arbetaresamfundet - ”Till Herrar Arbetsgifvare och öfriga intresserade” 1896

Det samhällsbevarande arbetaresamfundet - ”Till Herrar Arbetsgifvare och öfriga intresserade” 1896