Foto
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

John Wilhelm Elis Walldén. Ledamot av Stockholms stadsfullmäktige 1869-1875 och 1885-1900

Född i Stockholm 1836 17/9. Student i Uppsala 1855; kanslist 1857. Efter att ha tjänstgjort vid ämbetsverken och som biträde vid kommunala ärendens beredning i civildepartementet 1866-69. Redaktör och utgivare av Stockholms Dagblad 1869-84 och dess huvudredaktör 1901-04. Godsägare å Hakunge i Uppland. Ledamot av Riksdagens 2:a Kammare 1872-75, majriksdagen 1887 och 1891-93. Ledamot av Riksdagens 1:a Kammare 189419-06. Suppleant i riksbankens styrelse 1900-01. (Se utförligare i Nordisk Familjebok). Stadsfullmäktige 1869-75 och 1885-1900. Suppleant i beredningsutskottet 1870-75, 1886-87 och 1890-94 samt ledamot därstädes 1887-90 och 1894-1900. Suppleant i drätselnämnden 1869-75 och 88-89 samt led. af dess 1:sta afdelning 89-92 (ordf. fr. 90). Suppleant i kyrkogårdsnämnden 87-88. K. V. O. 1 kl.; R. N. O. Död i Stockholm 1906 18/5.

Walldéns tilltalsnamn var Wilhelm.

Fotografi med biografi ur: Minnesskrift vid Stockholms stadsfullmäktiges 50-årsjubileum, 1863-1913, Stockholm 1913, s. 73.

Uppdaterad