Foto
Fotograf: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Regeringsgatan norrut från Jutas backe 1903

Fotografiet är med i stadsfullmäktiges tryck för 1903. Till vänstern på bilden ligger kvarteret Höjden, till höger kvarteret Såpsjudaren. Dessa har ett helt annat utseende 2012.

Uppdaterad