Text
Upphov: Okänd. Kungliga biblioteket

Polettpojkar - ordningsregler!

En uppräkning av ordningsregler som man som anställd hos Stockholms ångslups AB måste hålla sig till! Om man råkade slå sönder någonting- även om det inte var avsiktligt- så blev man ersättningsskyldig. För tjänsteuniformen var man tvungen att lämna in en pant som skulle täcka förlusten av denna. Ja, nog verkar det ha varit hårt att jobba som polettförsäljare ombord på passagerarbåtarna. Poletterna fungerade som betalning för resan och kunde köpas i så kallade polettkiosker iland. Idag finns en polettkiosk kvar, den ligger vid Skeppsbron.

Hoppas att samvaron med arbetskamrater och den friska luften till sjöss uppvägde de strikta ordningsreglerna!   

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad