Foto
Fotograf: Samfundet S:t Erik. Stadsmuseet i Stockholm

Reenstiernas Malmgård, Wollmar Yxkullsgatan 23 (Grimman 4)

(texten kommmer från en skylt som finns uppsatt vid Wollmar Yxkullsgatan 23, Södermalm) 

 

Uppfördes 1670 av den holländske handelsmannen och bruksägaren Jacob Momma, adlad Reenstierna. Arkitekt var J T Albinus. Den stora egendomen ägdes på 1720-talet av riksrådet H R Horn. Senare drevs här väveri och tobaksfabrik. Malmgården övertogs 1843 av Prins Carls inrättning för fattiga och vanvårdade barn och 1876 av Maria sjukhus, som 1944 ersattes av Södersjukhuset. Ägare är AB Stadsholmen.

The building dates from 1670, designed by J.T. Albinus for Jacob Momma, a Dutch merchant who was ennobled as Reenstierna. During the 1720s the property was owned by H. R. Horn, a member of the king’s council. In 1843 it bacame a home for needy children and later a hospital.

 

Samfundet S:t Eriks kulturhusskyltar
Sedan 1993 har samfundet, som ett led i att sprida kännedom om Stockholms bebyggelse, skyltat kulturhistoriskt intressanta byggnader med blå emaljskyltar. På senare år har även historiskt viktiga broar skyltats.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad