Foto
Fotograf: Samfundet S:t Erik. Stadsmuseet i Stockholm

Lillienhoffska palatset, Götgatan 48 (Engelska huset 3)

(texten kommmer från en skylt som finns uppsatt vid Götgatan 48, Södermalm) 

 

Byggnaden uppfördes 1668-70 av handelsmannen Joachim Pötter Lillienhoff efter ritningar av Johan Tobias Albinius. Den bevarar inredningen från byggnadstiden i några rum. Huset har kallats Engelska Huset eftersom den engelska ambassadören ägde huset 1723-42. Åren 1745-1888 låg här Katarina församlings fattighus. Byggnaden restaurerades 1939.

This palace was built between the years 1668-70 by J Lillienhoff, a merchant in Stockholm. Between the years 1723-42 it was the residence of the English Ambassador and was called ”The English House”. It was used as a poor-house between 1745-1888.

 

Samfundet S:t Eriks kulturhusskyltar
Sedan 1993 har samfundet, som ett led i att sprida kännedom om Stockholms bebyggelse, skyltat kulturhistoriskt intressanta byggnader med blå emaljskyltar. På senare år har även historiskt viktiga broar skyltats.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad