Foto

Bertha Wellin. Ledamot av Stadsfullmäktige 1912-1927

Bertha Wellin (1870-1951) var sjuksköterska till yrket. 1912-19 tillhörde hon Allmänna valmansförbundet, 1919-27 De borgerliga. Här hittar du fler uppgifter om Wellins politiska uppdrag.

Fotografi med biografi ur: Stockholms stadsfullmäktiges sjuttiofemårsjubileum, 1913-1938, Stockholm 1938, s. 75.