Text
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Gustaf Adolf Wahl, ledamot av Stadsfullmäktige

Wahl var ledamot av Stadsfullmäktige 1910-1924 och var invald av Arbetarepartiet (Socialdemokraterna). Yrkesmässigt var han bland annat telefonmontör och hade en rad politiska uppdrag. 1912 till 1920 satt han t.ex. i folkskoledirektionen.

Fotografi med biografi ur:

Fotografi med biografi ur: Minnesskrift vid Stockholms stadsfullmäktiges 50-årsjubileum, 1863-1913, Stockholm 1913, s. 208.

Ytterligare ett porträtt finns här, hämtat ur: Stockholms stadsfullmäktiges sjuttiofemårsjubileum, 1913-1938, Stockholm 1938, s. 68.

Uppdaterad