Foto
Fotograf: Samfundet S:t Erik. Stadsmuseet i Stockholm

Berns’ Salonger, Näckströmsgatan 8 (Katthavet 8)

(texten kommmer från en skylt som finns uppsatt på Näckströmsgatan 8 på Norrmalm)

Berns’ restaurang och nöjesetablissemang har sedan 1860-talet spelat en central roll i Stockholms nöjesliv. Den mindre salongen uppfördes 1863 av konditor H R Berns och den större 1886, båda ritade av Johan Fredrik Åbom. Stora salongens rikt förgylld interiör ritades av Magnus Isæus och Gustaf Wickman. Omfattande restaurering och tillbyggnad 1987. ”Röda rummet” i Strindbergs roman syftar på en lokal i övervåningen.

Berns’, the famous Stockholm restaurant and music-hall, dates from the late 19th century and was designed by Johan Fredrik Åbom. the ”Red Room” of Strindberg’s novel is located on the first floor.

 Samfundet S:t Eriks kulturhusskyltar
Sedan 1993 har samfundet, som ett led i att sprida kännedom om Stockholms bebyggelse, skyltat kulturhistoriskt intressanta byggnader med blå emaljskyltar. På senare år har även historiskt viktiga broar skyltats.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad