Text
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Kulturella Ungdomsrörelsen ordförande Jakob Billström

Mellan 1906 och 1908 satt den blivande doktorn Jakob Billström (1880-1953) på posten som ordförande för Kulturella Ungdomsrörelsen.

Att Billström var något av ett original ger ett flertal källor i rörelsens arkiv för handen. Texten intill, som är ett utkast till en längre artikel i föreningens minneskrift från 1931, är en sådan.

Trots att texten inte uppfyller det viktiga källkritiska kravet på närhet är dess beskrivning av Billströms karaktär, då den som nämnts backas upp av ett flertal andra mer samtida källor, högst trovärdig.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad