Foto
Upphov: Okänd. Stockholms stadsmuseum

Nybrogatan 25, 27 (Riddaren 13)

(texten kommmer från en skylt som finns uppsatt vid Nybrogatan 27 på Östermalm)

Här bodde 1871–1874 Axel Munthe (1857–1949), läkare, livmedikus och världskänd författare till “Boken om San Michele”. Huset uppfördes 1870 av byggmästare A. P. Nilsson. Året efter flyttade fadern, apotekare Fredrik Munthe hit med apoteket Hvita Björn, vilket låg kvar till 1907. Fasaden är välbevarad ovanför bottenvåningen. Från huset ledde den tyske majoren Hans Wagner (”Büro Wagner”) det tyska kontraspionaget mot de allierade under andra världskriget. Gårdshuset byggdes 1912 för Pix karamellfabrik.

The building was completed in 1870. Axel Munthe, the noted author of “The Story of San Michele”, lived here as a young man. In World War II, Major Hans Wagner (Büro Wagner) led the German counter-espionage from this address.

 

Samfundet S:t Eriks kulturhusskyltar
Sedan 1993 har samfundet, som ett led i att sprida kännedom om Stockholms bebyggelse, skyltat kulturhistoriskt intressanta byggnader med blå emaljskyltar. På senare år har även historiskt viktiga broar skyltats.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad