Blå emaljerad skylt med vit text
Text
Författare: Lotta von Liewen Wistrand, Samfundet S:t Erik. Samfundet S:t Erik

Nybrogatan 25-27 (Riddaren 13), Östermalm

(texten kommer från en skylt som finns uppsatt vid Nybrogatan 25-27, Östermalm)


NYBROGATAN 25–27
Här bodde 1871–1874 Axel Munthe (1857–
1949), livmedikus åt drottning Victoria och
välkänd författare till Boken om San Michele.
Huset uppfördes 1870 av byggmästare A. P.
Nilsson. Året därpå flyttade fadern, apotekare
Fredrik Munthe, hit med apoteket Hvita Björn,
vilket låg kvar till 1907. Från huset ledde den
tyske majoren Hans Wagner (Büro Wagner)
det tyska kontraspionaget mot de allierade
under andra världskriget. Gårdshuset byggdes
1912 för Pix karamellfabrik. Fastigheten ombyggd
till hotell år 2020.

The building was completed in 1870. Axel
Munthe, physician and noted author of The
Story of San Michele, lived here as a young man.
During World War II, Major Hans Wagner (Büro
Wagner) led the German counter-espionage
from this address. Hotel since 2020.
2020

Samfundet S:t Eriks kulturhusskyltar
Sedan 1993 har Samfundet S:t Erik, som ett led i att sprida kännedom om Stockholms bebyggelse, skyltat kulturhistoriskt intressanta byggnader med blå emaljskyltar. På senare år har även historiskt viktiga broar skyltats.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad