Foto

Karlbergs slott - kadettmässen 1903

Sedan 1792 har det bedrivits officersutbildning på Karlbergs slott.

Bilden intill är tagen 1903 och föreställer kadettmässen, en fritidslokal med bland annat kaffeservering.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Karlbergs slott

Karlbergs slott

Karlbergs slott

Karlbergs slott