Foto
Fotograf: Schantz, Bengt. Spårvägsmuseet

Spårvagn vid Blåsut 1950

I förgrunden byggs SS:s (Stockholms Spårvägars) Hammarbyanläggning. Kameran är riktad i nordvästlig riktning och de två avlånga husen är fastigheten Blåsut 2 och bakom den Blåsut 3, som ligger vid adresserna Blåsutvägen 29-19. Hammarbyanläggningen har idag fastighetsbeteckningen Åstorp 4.

Uppdaterad