Foto

Flygfoto över Råcksta år 1962

I mitten bilden Vattenfalls stora administrationsbyggnad. De fyra byggnaderna nere i högra hörnet utgör fastigheten Kontot 1. De fyra byggnaderna i det övre högre hörnet ligger i kvarteret Svavlet.