Foto

Strömmen med två Djurgårdsfärjor,Bogserbåt, AGA 3 och bogserbåt.