En gata med gles bil- och busstrafik, på ömse sidor berg och byggnader.
Foto
Fotograf: Trapp, Håkan (1938-1967). Spårvägsmuseet

Södergatan från Högbergsgatan med trådbuss

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad