Foto
Fotograf: Okänd. Spårvägsmuseet

Hägerstensvägen med spårvagnshållplats år 1931

Utsikt åt öster längs Hägerstensvägen. De två byggnaderna närmast till vänster tillhör fastigheten Korpen 13. Huslängan bakom spårvagnen utgör fastigheten Kryckan 6. Spårvagnshållplatsen hette Aspudden.

Uppdaterad