Foto
Fotograf: Okänd. Spårvägsmuseet

Vällingby

Fastigheten Brevhuvudet 5 med reklam för Skandinvaviska Banken och Svenska Bostäder.

Uppdaterad