Foto

Vällingby

Fastigheten Brevhuvudet 5 med reklam för Skandinvaviska Banken och Svenska Bostäder.