Foto
Fotograf: Okänd. Spårvägsmuseet

Hållplats Korpmossevägen

Spårvagnshållplats Korpmossevägen med kvarteret Telefonfabriken i fonden.

Uppdaterad