Foto

Vällingby centrum med busstationen år 1955

Kirunaplan i förgrunden.